Licenční podmínky Uranus Launcheru


 • Používáním Uranus Launcheru uživatel souhlasí s licenčními podmínkami níže.
 • Uranus-Portal si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoliv změnit bez udání důvodu a nutnosti upozornění.
 • Uživatel souhlasí se sběrem statistických dat z důvodu diagnostiky chyb a zkvalitňování služeb (viz níže).
 • Se složkou %appdata%\.uranusportal je Uranus-Portal oprávněn nakládat dle svého uvážení, monitorovat ji, odesílat její obsah a modifikovat ji.
 • Na kód Uranus Launcheru se vztahují autorské práva. Jakékoliv zásahy bez povolení majitele Uranus-Portal.com jsou zakázány.

 • Sbírané údaje:
 • IP Adresa
 • Herní identifikátory (přezdívka aj.)
 • Informace o HW a identifikátory (sériové čísla aj.)
 • Informace o operačním systému a přidružených programech (Java aj.)
 • Informace o obsahu složky spouštěčem vytvářené složky
 • Názvy souborů spojené s informacemi výše, které mohou obsahovat název uživatelského účtu v OS


 • Výše uvedené údaje mohou zůstat uloženy po celou dobu fungování služby a přístup k nim mají pouze správci launcheru a správci modpacku.

  Kdykoliv můžete kontaktovat správce Uranus-Portal na níže uvedeném mailu s žádostí o vymazání těchto dat.

  Za Uranus-Portal.com
  Správce ArcasCZ
  admin@uranus-portal.com

  Copyright © Uranus-Portal.com, All rights reserved.